Klub Spinningowy Wodnik

 


Przek?adane par? razy zawody na Odrze dosz?y wreszcie do skutku. Pozwala? na to stan rzeki jak i pogoda , która tej jesieni jest bardzo ?askawa dla ogó?u w?dkuj?cych. Po przej?ciu wysokiej wody spowodowanej wzmo?onymi opadami poziom rzeki ustabilizowa? si? w okolicach 220 cm z niewielkimi zmianami w ci?gu doby. Mieli?my ju? pierwsze przymrozki za sob? co pozwala?o s?dzi?, ?e mo?emy liczy? na dobre brania sandaczy czy te? innych drapie?ników

 

Więcej…

 

W dniu 15-11-2009 roku cz?onkowie Klubu Wodnik brali udzia? w ostatnim etapie zawodów zaliczanych do punktacji o Tytu? Mistrza Klubu za rok 2009. Miejscem rywalizacji by?a rzeka Warta w okolicy Hermanowa wraz z przyleg?ymi starorzeczami. Pocz?tkowo zawody mia?y si? odby? na Odrze ale

 

Więcej…

 

Zawody o Puchar Klubu Jar - Fish Jarocin

Du?ym sukcesem zako?czy? si? wyst?p naszych klubowiczów na tegorocznych zawodach organizowanych przez Klub Jar - Fish Jarocin w dniu 4 pa?dziernika. Impreza organizowana od niedawna przez naszych kolegów nabiera z roku na rok coraz wi?kszego rozmachu.

 

 

Więcej…

 

III etap Grand Prix Murowaniec 06-09-2009

W dniu 06-09-2009 na zbiorniku Murowaniec odby? si? III Etap Spinningowego Grand Prix Okr?gu Kaliskiego. Cz?onkowie Klubu „Wodnik” brali udzia? w przygotowaniu , jak i obs?udze zawodów. Zbiórka zawodników zosta?a zaplanowana na godzin? 630 tu? obok tamy zbiornika. Na starcie stan??a grupa ponad 40 zawodników. Cieszy fakt i? frekwencja na ostatnim etapie nie zmala?a.

 

Więcej…

 

Puchar Prezesa 2009

W dniu 30 sierpnia 2009 roku na rzece Warcie w miejscowo?ci Pogorzelica odby?y si? Zawody o Puchar Prezesa Klubu Spinningowego Wodnik. Uczestnikami tych?e zawodów byli cz?onkowie klubu Wodnik.

Baz? wypadow? stanowi?a stanica w?dkarska Ko?a PZW ?erków. Zbiórk? ustalono na godzin? 6.00 . Na starcie zjawi?o si? 12 kolegów. Nasz Prezes Ryszard Przewdzi?k cz?stowa? uczestników napojami ch?odz?cymi a w mi?dzyczasie trwa?y przygotowania kolegów do zawodów.

Więcej…

 

<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 19 z 21